Avis legal

 

1. AVIS LEGAL

Aquesta pàgina Web, preparada amb una finalitat merament informativa, és propietat de Miry Serveis del Vallès , S.L. amb CIF nº B-61596003. El seu contingut està protegit per la legislació vigent de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida la seva reproducció (total o parcial), copia o emmagatzament sense autorització expressa i per escrit de Miry Serveis del Vallès , S.L.

En compliment del disposat en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa a la disposició dels Usuaris la informació general relativa a aquest lloc web:

Titularitat de la pàgina web

- Domini: parcdegualba.cat
- Titular: Miry Serveis del Vallès, S.L
- CIF: B-61596003
- Adreça: Can Illa Vell, S/N  (08474) Gualba 
- Telèfon: 938 48 79 94
- Adreça electrònica: info@parcdegualba.cat

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. Miry Serveis del Vallès, S.L no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Miry Serveis del Vallès , S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada de la informació d’aquesta Web, i es reserva el dret exclusiu de modificar i/o suprimir al seu arbitri i sense avís previ la informació continguda en ella.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que MIRY SERVEIS DE VALLES, SL ofereix a través de la seva pàgina web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que, mitjançant la cumplimentació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MIRY SERVEIS DEL VALLES, SL amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-li de les milloris del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal al correu electrònic info@parcdegualba.cat o bé a l’adreça Cami de Can Illa Vell, s/n 08474 Gualba  Barcelona

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

MIRY SERVEIS DEL VALLES, SL en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, adoptem les mesures necessàries conforme al que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, i així us informem que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.parcdegualba.cat s’inclouen a fitxers automatitzats amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i enviament d’informació dels serveis que oferim. Aquestes dades tenen com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de les tasques d’informació, formació, assessorament i totes aquelles activitats pròpies de la nostra empresa.

DRETS DE L’USUARI

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament ( UE ). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari a través del correu electrònic info@parcdegualba.cat o a l’adreça Cami Can Illa Vell, s/n 08474 Gualba – Barcelona.  L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certes i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a info@parcdegualba.cat   

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

A MIRY SERVEIS DEL VALLES, SL tractem les seves dades personals per tal de:

1. Atendre les seves sol·licituds i enviar informació dels serveis que oferim, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament de la informació sol·licitada a traves del formularis de la nostra pagina web

3. Comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de serveis de la nostra empresa.

Us recordem que podeu exercitar el vostre dret a oposició a rebre aquestes comunicacions en qualsevol moment ( consultar drets de l’usuari d’aquest apartat ) Les dades d’aquests registres son d’obligada cumplimentació per tal de poder donar-vos resposta a la vostra petició.

DURACIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant el plaç pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

DESTINATARIS DE LES DADES

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

3. POLÍTICA DE COOKIES

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona. Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.